WMBD-FS
WMBD-FSWMBD-FS-CombinedWMBD-FS-Standalone

3.1英寸DIN導軌安裝支架(扁平,小號)

WMBD文件

產品詳情

存貨單位 WMBD文件
描述

3.1英寸(79毫米)DIN導軌安裝支架(扁平,小號)

適合3“ [76 mm]寬的獨立轉換器

添加報價

規格

重量 1磅[0.45公斤]
保修單 一生

訂購信息

存貨單位 描述  
WMBD文件

3.1英寸(79毫米)DIN導軌安裝支架(扁平,小號)

適合3“ [76 mm]寬的獨立轉換器

添加報價